Szanowni Państwo,

jak zapewne zdążyli się już Państwo zorientować, w dzisiejszych czasach zatrudnienie pracownika będącego cudzoziemcem staje się koniecznością. Ma na to wpływ wiele czynników. Oczywiście jednym z nich jest jakość świadczonych przez pracownika usług (w przypadku, chociażby pracowników z tzw. Niebieską Kartą). Często jednak konieczność zatrudnienia pracownika – cudzoziemca wynika z braku pożądanych pracowników na naszym rodzimym rynku pracy. Oznacza to, iż pracodawca potencjalnych chętnych musi szukać spoza powyższego rynku. Zatrudnienie takiego pracownika wiąże się jednak z koniecznością zastosowania szeregu przepisów proceduralnych.

W tej sytuacji mamy możliwość udzielenia Państwo pomocy.

Nasze doradztwo oferuje między innymi pomoc w zakresie uregulowania poniższych zagadnień:

  • zatrudnienia pracownika na podstawie oświadczenia o powiedzeniu wykonywania pracy;
  • zezwolenie na pracę (A, B, C, D, E);
  • jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę;
  • zezwolenie na pracę sezonową.

Wybór optymalnej formy zatrudnienia pracownika zależy od wielu czynników. Długości pobytu cudzoziemca w kraju, jego narodowości, posiadanych kwalifikacji, zawodu, w którym ma pracować.

Nasze doradztwo pomaga rozwiązać powyższe zagadnienie – w sposób najbardziej korzystny dla pracodawcy.