W ramach obsługi prawnej przedsiębiorców zajmujemy się m.in.:

  • zakładaniem spółek, spółdzielni, fundacji i stowarzyszeń;
  • tworzeniem umów i statutów dla zakładanych podmiotów, a także ich rejestracja we właściwym rejestrze;
  • bieżącą obsługę prawną przedsiębiorców;
  • sporządzanie umów niezbędnych podczas prowadzenia działalności gospodarczej (m. in. umów sprzedaży, zamiany, dostawy, najmu, dzierżawy, o świadczenie usług, zlecenia, o dzieło, pożyczki, agencyjnych, poręczenia, ugody);
  • obsługa prawna przedsiębiorców z branży budowlanej (w szczególności umów o roboty budowlane);
  • sporządzanie opinii prawnych;
  • analiza zagadnień prawnych przedstawionych przez przedsiębiorców;
  • obsługa prawna podczas łączenia, podziału i przekształcenia podmiotów  gospodarczych;
  • obsługa korporacyjna spółek prawa handlowego;
  • obsługa korporacyjna organów spółek prawa handlowego;
  • obsługa organów spółdzielni, stowarzyszeń oraz wspólnot mieszkaniowych.

***