Zezwolenie na pobyt czasowy udziela się cudzoziemcowi, jeżeli okoliczności, które są podstawą ubiegania się o to zezwolenie, uzasadniają jego pobyt w Polsce ponad 3 miesiące. Jakie to są okoliczności? Najczęściej okolicznością taką jest chęć wykonywania przez cudzoziemca pracy. Wtedy składamy wniosek o pobyt czasowy w związku z pracą. Istnieje również wiele innych powodów, dla których cudzoziemcy chcą pozostać w Polsce. Są to:

  • nauka;
  • studia;
  • pobyt z rodziną;
  • mobilności krótkoterminowej i długoterminowej przedsiębiorstwa;
  • prowadzenie działalności gospodarczej;
  • badania naukowe;
  • staż;
  • wolontariat;
  • i wiele innych.
Nasza kancelaria jest w stanie uzyskać kartę pobytu na każdej z powyższych podstaw. Jeżeli są Państwo zainteresowani naszą pomocą – zapraszam do kontaktu