Szanowni Państwo,

podany poniżej cennik stanowi jedynie część usług świadczonych przez naszą kancelarię. Jeżeli są Państwo zainteresowani konkretną usługą prosimy o kontakt.

Podane poniżej ceny dotyczą usług kancelarii. Nie odnoszą się do opłat urzędowych i sądowych.

  • Konsultacja prawna – 150 zł
  • Konsultacja prawna w zakresie Biznesplanu – 250 zł;
  • Analiza prawna sprawy — od 300 zł
  • Przygotowanie pisma prawnego — od 250 zł
Prawo legalizacyjne (Cennik)Czas realizacjiOpłaty urzędowe/sądoweNasze Wynagrodzenie
Zezwolenie na pracęDo 1 miesiąca50, 100 lub 200 zł (w zależności od czasu, na jaki jest wydane zezwolenie)500 zł
Zezwolenie na pobyt czasowy3 – 5 miesięcy340 zł + 50 zł za wydanie karty1000 zł
Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę3 – 5 miesięcy440 zł + 50 zł za kartę pobytu1000 zł
Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE3 – 5 miesięcy640 zł + 50 zł za wydanie karty pobytu1200 zł
Zezwolenie na pobyt stały3 – 5 miesięcy640 zł + 50 zł za wydanie karty pobytu1200 zł
ObywatelstwoNie podlega opłacie skarbowej1400 zł
Uznanie za obywatela polskiego219 zł1400 zł
Ponaglenie200 zł
Ponaglenie + skarga na bezczynność do sądu1000 zł
Odwołanie800 zł
Sporządzenie umowy Od 100 do 500 zł
Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy10 dni 30 zł 300 zł
Informacja Starosty 2-3 tygodnie 300 zł
Umowa o pracę 100 zł
Rejestracja Firmy:
– wpis w KRS;
– REGON;
– NIP;
– NIP – 8;
– VAT R.
od 7 dni 600 zł – wpis do KRS;
ok 1000 zł – akt notarialny
1200 zł
Zmiana wpisu w KRS od 14 dni 350 zł – wpis do KRS
Taksa notarialna – przy zmianie umowy spółki
350 – 600 zł
Rejestracja Spółki z o.o. ONLINE (S24) 2-3 dni 353 zł – wpis do KRS 800 zł
Rejestracja jednoosobowej działalności gospodarczej1 dzień 600 zł
Biznesplan pod kartę pobytu (firma)2-3 dni700 zł