Tarcza Antykryzysowa, a prawa lokatorów.

0 Comments

Tarcza antykryzysowa, uchwalona ostatecznie przez rząd dnia 31 marca 2020 r. wprowadziła pewne udogodnienia dla dotychczasowych najemców lokali.  Opisane zostały w art. 31s ustawy z dnia 31 marca o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw […]